Афакия


Състояние след отстраняване на лещата на окото.