Микрофталм


Буквално - малко око. Може да бъде едностранно и двустранно.