Анизометропия


Наличчие на разлика над 1 диоптър между рафракцията на двете очи.