Пресбиопия


Старческо зрение - физиологична рефракционна недостатъчност, свързана със стареенето на окото.