Аметропия


Нарушение в нормалното зрение, при което образът на наблюдавания обект не се проектира върху ретината, поради наличие на рефракционна аномалиия. Възниква поради несъответствие между дължината на предно-задната ос на очната ябълка и пречупващата сила на очните структури.