Акомодация


Способността на окото да се нагажда така, че да вижда ясно обекти, разположени, както наблизо, така и надалеч.