Еметропия


Нормалното зрение, при което образът на наблюдавания обект се проектира върху ретината. Липса на рефракционни аномалиии.