Рефракция


Прчупване - промяна в посоката на една вълна, вследствие на промяна в скоростта й. Това явление е характерно за всички видове вълни и най-често се наблюдава при преминаване на вълната от една среда - в друга.