Хипоксемия


Намалено количество кислород в кръвта.