Перинатален период


Времето преди и след раждането - от 28 седмица на бременността, до 7 дни след раждането.