Метеоризъм


Състояние, при което червата са изпълнени с повишено количество газове.