Аденоза


Процес, водещ до разрастване на жлезна тъкан.