Дератизация


Различни мероприятия, предприемани за унищожение на плъхове и други вредители гризачи.