Макула


Петно. В дерматологията - вид обривна единица. В офталмологията - окръглена зона в ретината с кафеникаво-оранжев цвят, отговорна за ясното зрение.