Инокулация


Проникване, навлизане, вкарване на микроорганизми в тялото на човек.