Цианоза


Буквално - посиняване. В медицинската терминология се употребява в смисъла на посиняване на части от тялото поради недобро насищане с кислород.