Латентен


Непроявен, скрит, незабележим. Състояние, при което липсва активност и клинична изява.