Ембрион


Полученият след оплождането нов организъм.