Гестационна седмица


Износването на плода от зачатието се нарича гестация и продължителността му се измерва в седмици. Продължителността на гестацията при хората е 40 гестационни седмици, т.е около 280 дни.