Олигоменорея


Рядко настъпващи менструални кръвотечения, удължен интервал между менструациите.