Адювантно лечение


Лечение, приложено след първоначалното лечение, с цел подобряване на прогнозата и удължаване на преживяемостта. Добавъчно лечение.