Неоадювантно лечение


Предоперативно повлияване на туморното новообразувание с цел намаляване на неговите размери, създаване на възможност за оперативното му отстраняване и подобряване на прогнозата.