Тенезми


Болезнени, мъчителни, неефективни позиви за дефекация.