Остеосинтеза


Ортопедична оперативна интервенция, при която се свързват костни фрагменти, получени вследствие на фрактура, като се използват специални пирони, тел, винтове, и др.