Микроангиопатия


Увреждане на малките кръвоносни съдове.