Макроангиопатия


Увреждане на големите кръвоносни съдове.