Репозиция


Наместване, връщане на предишната позиция.