Ателектаза


Състояние на белия дроб или негова част, при което в алвеолите няма въздух или ако има, той е с намалено количество.