Сублуксация


Subluxatio - непълно изкълчване, непълно раместване на костите, участващи в образуването на ставата.