Луксация


Luxatio - изкълчване, разместване на костите, образуващи дадена става.