Паравертебрален


Разположен около гръбначния стълб, окологръбначен.