Анкилоза


Неподвижност на дадена става вследствие на срастване на ставните повърхности на костите, участващи в изграждането на тази става.