Ентезопатия


Увреждане на местата, където сухожилията и връзките се залавят за костите - инсерциите.