Сакроилиачна става


Мястото на свързване на кръстцовата кост (сакрум) и тазовите кости, в частност хълбочните (илиачните) кости.