Тофа


Депозит от уратни кристали в ставите, хрущялите, кожата у хора с многогодишни високи нива на пикочна киселина в кръвта. Тофите са патогномонични за заболяването подагра. Те са с различна големина, не много твърди и не са сраснали с подлежащите тъкани. Могат да имат различна локализация – уши, длани, пръсти, ходила, колене. Нарастват постепенно и са относително безболезнени. Въпреки това в зоната на тофата може да се появи разязвяване, да се спука и от нея да изтече бяла, пастоподобна материя.