Пролиферация


Увеличаване броя на клетки, изграждащи дадена тъкан, вследсвие на тяхното делене и нарастване. Може да бъде както израз на физиологично състояние, така и изява на патологичен процес.