Хипопитуитаризъм


Понижена функция на хипофизнатга жлеза, изразяваща се с дефицит на хипофизарни хормони.