Хипербулия


Повишена активност за извършване на разнообразни действия.