Цитотоксичност


Упражняване на увреждащо, токсично въздействие върху клетките.