Сомнолентност


Сънливост - лекостепенно нарушение на съзнанието.