Полиурия


Отделяне на повишено количество урина за едно денонощие или отделяне на повече от 50 мл. урина за 1 час.