Остеодистрофия


Структурни изменения в костите, вследсвие на нарушено калциево-фосфорно равновесие.