Мелена


Изхождане на катранено черни, лъскави, неоформени и със специфична миризма изпражнения, вследствие на кръвоизлив от гастро-интестиналния тракт.