Метастазиране


Образуване на метастаза, разсейка. Туморните клетки на първичния неопластичен процес инвазират кръвоносни и лимфни съдове, след което се откъсват и придвижват по тези съдове като туморни емболи.

Тези клетки проникват в други органи и там започват автономен растеж, като запазват хистологичния строеж на първичния тумор, но са с по-ниска степен на диференциация.