Сероза


Гладка мембрана, която постила стените на телесните кухини.