Преканцероза


Състояние, предшестващо развитието на туморен процес. То може да претърпи обратно развитие, за разлика от вече развито неопластично заболяване.