Кранио-фарингеален синдром


Вследствие на увреждане на шиен симпатиков ганглий се наблюдават следните симптоми: