Ендоцитоза


Процес, при който клетката поглъща частици от околната среда.