Агранулоцитоза


Липса на гранулоцити (неутрофилни левкоцити). Състояние на екстремно намален брой на белите кръвни клетки с висок риск от развитие на бактериални инфекции.