Рецидив


Възобновяване на клиничната симптоматика на дадена болест, след първоначално изчезване на симптомите и видимо оздравяване.